MŁODZIEŻ PLUS

MŁODZIEŻ PLUS

Podstawowym celem tego unikalnego programu jest zrealizowanie w praktyce naszego działania, fundamentalnych zapisów Europejskiej Karty Uczestnictwa Młodych Ludzi w Życiu Lokalnym i Regionalnym.

Mówiąc wprost – chodzi o to, aby młodzi mieszkańcy miast mieli więcej niż dotąd do powiedzenia w swoim własnym mieście, regionie, kraju.

Dzięki wsparciu prezydenta Gliwic Pana Zygmunta Frankiewicza, od nowego roku szkolnego 2017/2018 uruchamiamy młodzieżowy budżet obywatelski w Gliwicach.  Będziemy mieli do dyspozycji na ciekawe inicjatywy młodzieżowe sto tysięcy złotych! Szukaj nas na Facebooku!

Zakończyły się konsultacje wśród młodych mieszkańców oraz uczących się w Gliwicach.  Mamy bardzo wiele pomysłów. Ale wciąż czekamy na Wasze propozycje – co możemy zrobić dla młodych ludzi w naszym mieście, regionie, kraju, Unii Eiropejskiej.

Bartłomiej Maksymowicz
przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Gliwice

 

Więcej o Programie MŁODZIEŻ PLUS:
– zobacz najważniejsze informacje na stronie bartlomiej-maksymowicz.pl
– zobacz wystąpienie Bartłomieja Maksymowicza
– zobacz informacje na stronie Stowarzyszenia Młodzieżowych Rad Miast.

 

RUSZA PROGRAM MŁODZIEŻ PLUS!

Prezes Stowarzyszenia Młodzieżowych Rad Miast oraz przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta GliwiceBartłomiej Maksymowicz spotkał się 16 maja 2017 r. w Urzędzie Miejskim w Gliwicach z prezydentem Gliwic, Panem Zygmuntem Frankiewiczem.

Na spotkaniu omówiono główne założenia programu MŁODZIEŻ PLUS. Pan Prezydent wyraził poparcie dla mądrych inicjatyw wspierających gliwicką młodzież. Program MŁODZIEŻ PLUS uzyskał zielone światło władz miasta.

Młodzieżowa Rada Miasta Gliwice oraz Stowarzyszenie Młodzieżowych Rad Miast wspólnie przygotowują konkretne rozwiązania, wdrażające w życie ten projekt. MRMG podejmie stosowne uchwały. Program ruszy od nowego roku szkolnego, będzie miał zapewniony coroczny budżet – sto tysięcy złotych! – na realizację ciekawych inicjatyw zgłaszanych przez młodzież oraz ocenionych pozytywnie przez Młodzieżową Radę Miasta. To będzie nasz „młodzieżowy budżet obywatelski”.

Dziękujemy Panu Prezydentowi Gliwic Zygmuntowi Frankiewiczowi za wsparcie dla gliwickiej młodzieży. To bardzo ważny moment!


„Tydzień w Gliwicach” opublikował spory artykuł nt. Młodzieżowej Rady Miasta Gliwica oraz projektu MŁODZIEŻ PLUS. Oto ta publikacja:

Czekamy na Twoje propozycje

do programu MŁODZIEŻ PLUS!

napisz do nas:

kontakt (at) bartlomiej-maksymowicz.pl